74. zbor bol v rokoch 1990 – 2017 súčasťou organizácie "Slovenský skauting".
Dňom 31.12.2017 ukončil svoju činnosť